Lượt xem: 677
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

         Ngày 14/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

         Kế hoạch được ban hành nhằm tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 02/5/2019 của Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu dài từ tỉnh đến cơ sở trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. Đồng thời, là để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

         Các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch được xây dựng chi tiết về nội dung, thời gian thực hiện, cũng như có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các Sở, ban ngành tỉnh và địa phương, trong đó tập trung vào một số nội dung như sau:

         1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

         2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định rõ vai trò, đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

         3. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông.

         4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.

         5. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

         6. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng.

(Đính kèm Kế hoạch số 53/KH-UBND Ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quỳnh Như - Phòng QLTM
Thông báo


Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 949
  • Tất cả: 485159
  Bản quyền thuộc về "Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng"
  Địa chỉ: số 14 Châu Văn Tiếp, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng
  Điện thoại: (0299) 3822520 - Fax: (0299) 3826 430 - Email: soct@soctrang.gov.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.