Lượt xem: 240
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Ngày 31/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong đó có lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Sửa đổi tên Nghị định như sau: “Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực”.

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản, Điều; Bãi bỏ một số khoản tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

- Bãi bỏ tên mục 1, 2, 3 tại Chương II.

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32.

- Sửa đổi, bổ sung Chương III (từ điều 33 đến điều 40)

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 2

- Bổ sung điểm m vào sau điểm l khoản 3 Điều 3

- Bổ sung Điều 4a và Điều 4b vào sau Điều 4

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 14, 15, 16, 17,18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Sửa đổi điều 4

- Bổ sung điều 4a: Quy định về vi phạm hành chính đã kết thúc, vi phạm hành chính đang được thực hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm nhiều lần

- Bổ sung Điều 4b. Thi hành các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm khoản của điều 6, từ điều 8 - điều 15, từ điều 18 - điều 23, điều 26 – điều 28, điều 30 – điều 35, điều 38, điều 40, điều 41, điều 43, điều 44, điều 47, điều 61 – điều 69, điều 73, điều 74, điều 80 – điều 88.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

- Bổ sung một số điểm, khoản vào điều 4.

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Điều 20 .

- Bãi bỏ khoản 5 Điều 21.

- Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 3 Điều 24.

- Bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Điều 36.

- Bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Điều 38, 39, 40, 42, 43.

- Bãi bỏ điểm b khoản 5 Điều 44, điểm b khoản 4 Điều 45, điểm b khoản 4 Điều 46, điểm a khoản 5 Điều 52, điểm b khoản 4 Điều 53.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 56 đến điều 63

(chi tiết nội dung Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 được đăng tại mục văn bản quy phạm pháp luật)

Cẩm Tú-Văn phòng Sở
Thông báo


Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 1 064
  • Tất cả: 485274
  Bản quyền thuộc về "Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng"
  Địa chỉ: số 14 Châu Văn Tiếp, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng
  Điện thoại: (0299) 3822520 - Fax: (0299) 3826 430 - Email: soct@soctrang.gov.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.