Lượt xem: 86
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2022

Trong năm 2022, Sở Công Thương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra, đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Về cải cách thể chế: đã tổ chức rà soát 25 văn bản QPPL có liên quan đến ngành Công Thương, qua đó kiến nghị xử lý 11 văn bản và 02 văn bản đã được sửa đổi kịp thời, tuyên truyền trên 38 văn bản các loại đến công chức, viên chức ngành Công Thương bằng nhiều hình thức như qua các cuộc họp, trên Trang Thông tin điện tử của Sở,…

- Về cải cách thủ tục hành chính:

+ Kịp thời trình UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, cụ thể đã trình UBND tỉnh ban hành 04 quyết định, trong đó 01 quyết định công bố mới 10 TTHC lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, 01 quyết định sửa đổi 02 TTHC lĩnh vực ATTP, 01 quyết định công bố 04 TTHC lĩnh vực quản lý cạnh tranh và 01 quyết định bãi bỏ 09 TTHC lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước.

+ Tổ chức rà soát và kiến nghị đơn giản hóa một số nội dung quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hóa chất. Cụ thể,  đề xuất bỏ bớt thành phần hồ sơ không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết và quy định thêm thời gian hiệu lực của Giấy phép và đã được UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa cũng như được cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung qua văn bản quy phạm pháp luật.

+ Trong năm 2022, Sở Công Thương đã thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, đã tiếp nhận và giải quyết 19.634 hồ sơ, giải quyết trước hạn 100% và có 19.020 hồ sơ trực tuyến, chiếm 96,8%.

- Về cải cách tổ chức bộ máy: Tổ chức sắp xếp bộ máy theo Đề án được phê duyệt, giảm 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường sáp nhập vào phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Pháp chế sáp nhập vào Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp sáp nhập vào Văn phòng), hiện nay còn 05 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc.

- Về cải cách chế độ công vụ: Sở Công Thương xây dựng Đề án vị trí việc làm và được UBND tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 30/6/2022. Tham mưu thực hiện đúng các quy định về điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng và cử công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng đúng tiêu chuẩn từng vị trí việc làm.

- Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: tham gia phối hợp thực hiện tốt trong việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hiện nay Sở Công Thương cung cấp 105/114 TTHC ở mức độ 4 và cũng tuyên truyền tích cực về lợi ích trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, từ đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Sơ rất cao, từ đó tạo được nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đối với hoạt động điều hành của Sở Công Thương, hiện nay tiếp nhận, xử lý văn bản đến và văn bản đi hoàn toàn trên phần mềm, văn bản thực hiện ký số 100%.
Thông báo


Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 292
  • Trong tuần: 1 647
  • Tất cả: 554992
  Bản quyền thuộc về "Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng"
  Địa chỉ: số 14 Châu Văn Tiếp, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng
  Điện thoại: (0299) 3822520 - Fax: (0299) 3826 430 - Email: soct@soctrang.gov.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.